Algemene informatie

Datum: 5 juni 2022
Start/Finish: Rottier Dance Studio Roosendaal
Aanmelden: 45 minuten voor de start

Start kinderloop 2 km: 15:00 uur
Start recreanten 6/10 km: 16:00 uur

*Na iedere loop vindt er een prijsuitreiking plaats.

Achtergrond:
5 juni 2022. Noteer deze datum in uw agenda want dan is de vijfde editie van de Vijfhuizenbergloop. Na de geslaagde eerdere edities van de Vijfhuizenbergloop wil de organisatie een vervolg geven aan dit mooie evenement en dit zal plaatsvinden op 5 juni 2022!
Ondernemersvereniging Vijfhuizenberg heeft de samenwerking gevonden met Sportservice Noord-Brabant en Fontys Sporthogeschool om de bedrijven van en rondom de Vijfhuizenberg wat actiever te krijgen. Hardlopen is een sportactiviteit die veel leeft onder de bevolking van Roosendaal en onder de werknemers van de bedrijven is het idee ontstaan om een hardloopwedstrijd te organiseren.
Sportservice Noord-Brabant is al tijden van plan om te beginnen met het invoeren van bedrijfssport in de regio. Bedrijfssport houdt in dat beweging in het normale leven van de werknemers wordt geïmplementeerd. Dit wordt gestimuleerd door de werkgever. Er wordt meestal gekozen voor het toevoegen van beweegmomenten aan een normale werkdag, maar er kan ook gekozen worden voor een evenement rondom de werkplek. Om op deze wijze de werknemers wat bewuster te maken voor beweging. De ondernemersvereniging kan zich hierin goed vinden en samen zijn ze de uitdaging aan gegaan.

Even voorstellen aan de organisatie:

Jerome de Clercq van Sportservice Noord-Brabant:
Stefan Ermen van Mediair zakelijke diensten. (Ondernemersvereniging vijfhuizenberg)
Tonny de Groen van Taxi de Groen. (Ondernemersvereniging vijfhuizenberg)
Henk Guise: van Innovium. (Ondernemersvereniging vijfhuizenberg)
Tom Kools: van Helio advocaten. (Ondernemersvereniging vijfhuizenberg)

Het Fontys Sportkunde team bestaande uit Anouck van der burg, Meike van der Burg, Gilles Goorden en Kevin Schoonen.

Stichting Paul:
Om de loop niet geheel vrijblijvend te laten verlopen heeft de organisatie de keuze gemaakt om te lopen voor een goed doel. Daarin heeft de organisatie gekozen voor Stichting Paul. Een lokaal goed doel. Stichting Paul is een Roosendaals initiatief, dat zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen in de gemeente Roosendaal te kunnen laten sporten. Er is gebleken dat in steeds meer gezinnen de ouders de contributie van de sportvereniging niet meer kunnen betalen en/of zij kunnen de kosten van de aanschaf van sportkleding en materiaal niet langer dragen.
Sport is juist zo belangrijk voor kinderen om samen met leeftijdgenootjes plezier te hebben op een gezonde manier en sport draagt bij aan de bevordering van de gezondheid en de prestaties op school. Is dit door omstandigheden niet (geheel) mogelijk dan probeert Stichting Paul hierin financieel te ondersteunen.
Stichting Paul zamelt geld in om deze kinderen tot 18 jaar de kans te bieden een sport te (blijven) beoefenen. Om dit doel te bereiken heeft Stichting Paul al een aantal succesvolle fundraise activiteiten ontplooid en is Stichting Paul voortdurend in actie om sponsoren te enthousiasmeren om hierin bij te dragen. Stichting Paul werkt samen met de gemeente Roosendaal, het Jeugd Cultuur Fonds en Stichting Leergeld.

Route: